Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham vấn cộng đồng Dự án: “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đồn Xá, huyện Bình Lục”

Thông tin Tham vấn Cộng đồng  
Tham vấn cộng đồng Dự án: “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đồn Xá, huyện Bình Lục”
Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bình Lục lấy ý kiến tham vấn cộng đồng  trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đồn Xá, huyện Bình Lục”.Cụ thể như sau:

Thông tin chung về dự án:

1. Chủ đầu tư:

Tên nhà đầu tư dự án: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bình Lục (theo văn bản số 725/UBND ngày 10/12/2019 của UBND huyện Bình Lục v/v giao nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện dự án) 

2. Địa chỉ liên hệ:

Địa chỉ trụ sở chính: Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Đại diện         : Ông Vũ Trung Chính

Chức vụ        :  Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ

3. Tên dự án

“Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đồn Xá, huyện Bình Lục"

4. Địa điểm dự án

a).Vị trí 1: 

- Phía Bắc giáp đường bê tông; 

- Phía Nam giáp đường giao thông liên thôn; 

- Phía Đông giáp đường bê tông hiện trạng; 

- Phía Tây giáp đường giao thông liên thôn.

b).Vị trí 2: 

Phía Bắc giáp khu dân cư hiện trạng; 

Phía Nam giáp đường giao thông liên thông 

Phía Đông giáp đường bê tông hiện trạng; 

Phía Tây giáp đất quy hoạch chợ.

c).Vị trí 3

Phía Bắc giáp khu dân cư hiện trạng; 

Phía Nam giáp đường giao thông liên thôn; 

Phía Đông giáp đường bê tông hiện trạng; 

Phía Tây giáp đường bê tông. 

5. Sơ đồ vị trí dự án:

vị trí dự án. ĐTM Đồn Xá.png

  * Sơ đồ vị trí dự án xem chi tiết tại đây vị trí dự án. ĐTM Đồn Xá.png

  *  Nội dung chi tiết báo cáo tác động môi trường dự án xem tại đây TÓM TẮT ĐTM ĐQSDĐ ĐỒN XÁ.pdf

6. Thời gian và địa điểm tiếp nhận ý kiến tham vấn

 a) Nơi tiếp nhận ý kiến tham vấn: Trong quá trình triển khai dự án, người dân gửi ý kiến đóng góp theo hình thức bằng văn bản về Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Hà Nam số 187 Quy Lưu, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam - ĐT 0942782612 (Mr Hường) 

 b) Thời gian tiếp nhận tham vấn: 15 ngày , kể từ ngày đăng tải thông tin nêu trên.


Tin liên quan