Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2023.

Tin hoạt động  
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2023.
Thực hiện quy định về hoạt động dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. sáng ngày 31/01/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động năm 2023.

dan chu 1.png
Đoàn Chủ tịch hội nghị​

Dự hội nghị đại biểu khách mời có đồng chí Đỗ Hồng Hà, Phó Giám đốc sở Nội Vụ tỉnh Hà Nam; đồng chí Nguyễn Thị Hường, quyền Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam gồm có đồng chí Hoàng Văn Long, Phó Giám đốc Phụ trách sở;  đồng chí Nguyễn Văn Thái, Phó Giám đốc sở, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đồng chủ trì Hội nghị; các đồng chí Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở, toàn thể công chức và người lao động thuộc Sở.

danchu2.png

Các đại biểu dự hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe  báo cáo đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị Quyết Hội nghị cán bộ Công chức, viên chức và người lao động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp cơ bản năm 2023; Báo cáo Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Quyết định giao chỉ tiêu biên chế năm 2023; Báo cáo danh sách nâng lương trước thời hạn năm 2022; Báo cáo tài chính công đoàn năm 2022; Báo cáo Tài chính cơ quan năm 2022 và chỉ tiêu kinh phí khoán biên chế hành chính, HĐ 161 năm 2023.

danchu3.png

Đ/c Hoàng Chiến Thắng – Trưởng Ban thanh tra Nhân dân báo cáo hoạt động của Ban năm 2022

Nhiều ý kiến đóng góp tại Hội nghị đã được ghi nhận như việc đề nghị trang bị thiết bị chuyên ngành để phục vụ công tác quản lý về môi trường; đề nghị lãnh đạo Sở cũng như BCH Công đoàn cơ sở quan tâm, tạo điều kiện cho công chức, viên chức, đoàn viên tham gia các chương trình giao lưu, học tập kinh nghiệm; đề nghị bổ sung biên chế cho các đơn vị quản lý nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ được giao...

danchu4.png
Đồng chí Hoàng Văn Long - Phó giám đốc phụ trách sở phát biểu tại hội nghị

Nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra của tỉnh, của ngành trong năm 2023; Đồng chí Phó Giám đốc Phụ trách Sở và Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã tiến hành ký kết giao ước thi đua cùng sự chứng kiến của Sở Nội vụ, Công đoàn viên chức tỉnh, tập thể Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

 danchu5.png

Đồng chí Phó Giám đốc Phụ trách Sở và Chủ tịch công đoàn cơ sở ký giao ước thi đua năm 2023