Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầ...

Thông tin  
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối vào khu nhà ở xã hội xã Đại Cương, huyện Kim Bảng
Ngày 24 tháng 01 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 22/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường  của Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối vào khu nhà ở xã hội  xã Đại Cương, huyện Kim Bảng
1. Chi tiết Quyết định số 22/QĐ-STN&MT: DTQĐ phê duyệt ĐTM đường Đại Cương.pdf
1. Chi tiết các tài liệu liên quan: Các tài liệu liên quan.rar
Tin liên quan