Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Tài nguyên & Môi trường và Cục thuế tỉnh vừa tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp quy định phương thức trao đổ...

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Sở Tài nguyên & Môi trường và Cục thuế tỉnh vừa tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp quy định phương thức trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ Tài chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Trên cơ sở cụ thể hóa và áp dụng thực hiện Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016; nhằm ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu đất đai, dữ liệu của ngành Thuế, giảm thời gian xác định nghĩa vụ tài chính, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục thuế tỉnh đã thống nhất ban hành quy chế phối hợp quy định phương thức trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế.

Nguyên tắc phối hợp được thực hiện dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan và các đơn vị trực thuộc; sử dụng hồ sơ điện tử và chữ ký số trong quá trình trao đổi thông tin giữa các bên; ứng dụng công nghệ thông tin trên cơ sở khai thác, cơ sở dữ liệu điện tử của cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế.

Xác định nghĩa vụ tài chính được thực hiện thông qua hình thức luân chuyển thông tin bằng dữ liệu điện tử, tập tin điện tử có gắn chữ ký số.

9.2.png

Lãnh đạo Sở TN&MT và Cục Thuế ký kết quy chế phối hợp​

Quy chế cũng đưa ra các quy định cụ thể về hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai, trình tự trao đổi thông tin, xác định hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Việc hai cơ quan thực hiện quy chế phối hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và người dân khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai với cơ quan thuế; giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số.


Tin liên quan  
Giám sát, kiểm soát chặt chẽ về môi trường tại 3 miền Theo Kế hoạch tăng cường phòng ngừa, giám sát, kiểm soát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường mới ban hành, trong năm 2022, Bộ TN&MT sẽ thực hiện giám sát thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở, dự án lớn, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao đồng thời kiểm soát chặt chẽ về môi trường đối với các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, làng nghề. Trong danh sách giám sát, có nhiều cái tên dự án, cơ sở sản xuất đã từng gây sự cố môi trường hoặc dư luận phản ánh, lo lắng về nguy cơ ô nhiễm môi trường. Ở miền Bắc, Bộ TN&MT tập trung giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao như: Các dự án, khu công nghiệp thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá; Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo; Các cơ sở, chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Tằng Loỏng - Lào Cai; Các cơ sở đang hoạt động tại Làng nghề Phong Khê và Cụm công nghiệp giấy Phong Khê - Bắc Ninh. Giám sát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường/công tác bảo vệ môi trường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Ngoài ra Bộ tập trung tập trung triển khai Kế hoạch xử lý điểm nóng ô nhiễm nguồn nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, ô nhiễm môi trường tại làng nghề Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh và khu vực Cụm công nghiệp Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Bộ TN&MT tập trung giám sát các cơ sở, Nhà máy sản xuất các loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao (cơ sở của ngành giấy, hóa chất và luyện gang, thép) như: Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV (chủ dự án Nhà máy tuyển quặng bauxit và Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ); Công ty Cổ phần Lọc - Hoá dầu Bình Sơn; Công ty Cổ phần Bột - Giấy VNT19 (Dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT19); Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất (Dự án khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất). Đồng thời triển khai khảo sát, kiểm tra, đánh giá về công tác bảo vệ môi trường tại các cảng cá 06 tỉnh ven biển miền Trung. Các trung tâm nhiệt điện là trọng tâm giám sát tại khu vực miền Nam gồm: Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân - tỉnh Bình Thuận, Trung tâm Điện lực Sông Hậu - tỉnh Hậu Giang, Trung tâm Điện lực Duyên Hải - tỉnh Trà Vinh, Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bộ còn tập trung theo dõi, giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại 47/117 khu, cụm công nghiệp có lưu lượng xả thải lớn trên địa bàn 04 tỉnh: Bình Dương (26 cơ sở), Đồng Nai (10 cơ sở), Bà Rịa – Vũng Tàu (02 cơ sở), TP. Hồ Chí Minh (09 cơ sở). Mai Chi TIN LIÊN QUAN (15/09/2022)