Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam

Tin hoạt động  
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam
Ngày 05 tháng 5 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 100/QĐ-STN&MT về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tại Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam
Nội dung Quyết định xem chi tiết quyetdinhso 100.pdf