Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM dự án Đầu tư xây dựng khu tái định cư xã Tiến Thắng phục v...

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Quyết định về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM dự án Đầu tư xây dựng khu tái định cư xã Tiến Thắng phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Lý Nhân
Ngày 08 tháng 3 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 70/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM dự án Đầu tư xây dựng khu tái định cư xã Tiến Thắng phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Lý Nhân
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đâyquyetdinhso70.pdf
Tin liên quan