Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Điều chỉnh nâng công suất nhà máy sản xuất hà...

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Điều chỉnh nâng công suất nhà máy sản xuất hàng nội thất và cơ khí tiêu dùng Ngọc Sơn
Ngày 01 tháng 8 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 192/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Điều chỉnh nâng công suất nhà máy sản xuất hàng nội thất và cơ khí tiêu dùng Ngọc Sơn
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đâyQuyết định phê duyệt nhà máy cơ khí Ngọc Sơn (1).pdf
Quyết định thành lập hội đồng xem chi tiết Quyet-dinh-thanh-lap-DTM (5).pdf
Tin liên quan