Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công nhận kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sảnmỏ đá vôi làm VLXD thô...

Tin tức - Sự kiện Địa chất - Khoáng sản  
Quyết định về việc công nhận kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sảnmỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại mỏ K36.1, núi Cuối Hồ Trứng, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Ngày 27 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1819/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả xét chọn hồ sơ tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sảnmỏ đá vôi làm VLXD thông thường tại mỏ K36.1, núi Cuối Hồ Trứng, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam