Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công khai số liệu dự toán NSNN năm 2021

Công khai ngân sách Công khai Dự toán ngân sách  
Quyết định về việc công khai số liệu dự toán NSNN năm 2021
Ngày 12 tháng 01 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có Quyết định số 06/QĐ-STN&MT về việc công khai số liệu dự toán NSNN năm 2021
Nội dung Quyết định xem chi tiết quyetdinh06.pdf