Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công khai số liệu bổ sung dự toán NSNN năm 2020

Công khai ngân sách Công khai Dự toán ngân sách  
Quyết định về việc công khai số liệu bổ sung dự toán NSNN năm 2020
Ngày 12 tháng 01 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có Quyết định số 05/QĐ-STN&MT về việc công khai số liệu bổ sung dự toán NSNN năm 2020
Nội dung Quyết định xem chi tiết quyetdinh05.pdf
​File đi kèm xem PL Công khai sô liệu bổ sung DT XĐGĐ và Kiêm kê.pdf