Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công bố thủ tục hành được sửa đổi, bổ sung , thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực Đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam

Thủ tục hành chính  
Quyết định về việc công bố thủ tục hành được sửa đổi, bổ sung , thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực Đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam
Ngày 15 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 493/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành được sửa đổi, bổ sung , thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực Đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây​ QĐ công bố TTHC lĩnh vực đo đạc sở Tài nguyên t4.22.pdf
Tin liên quan