Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam

Thủ tục hành chính  
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Ngày 19 tháng 8 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 1570/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhso1570.pdf
Nội dung Thủ tục hành chính mới xem chi tiết tại đây ChiTietTTHC_1.004446.pdf
Tin liên quan