Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuậ...

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đồn Xá, huyện Bình Lục
Ngày 26 tháng 1 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Quyết định số 26/QĐ-STN&MT về việc  phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đồn Xá, huyện Bình Lục
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhso26.pdf
Tin liên quan