Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động  
Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường
Sáng ngày 11/9/2020, UBND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với Sở Tài Nguyên và Môi trường về tình hình quản lý tài nguyên và môi trường thời gian qua, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020-2025, do đồng chí Nguyễn Đức Vượng – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo, chuyên viên văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo UBND, phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí Lãnh đạo Sở, trưởng các đơn vị thuộc Sở; phóng viên đài phát thanh truyền hình đưa tin Hội nghị.

       Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn, tham mưu cho tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực: tài nguyên đất, nước, khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu và đo đạc bản đồ. Dưới sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền địa phương. Ban chấp hành Đảng bộ, tập thể Lãnh đạo Sở cùng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đã luôn đoàn kết, tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác.

       Cụ thể,  thời gian qua Sở đã tham mưu kịp thời với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo nhiệm vụ tài nguyên và môi trường ở địa phương mà trước hết là tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, các lĩnh vực có sự thay đổi cơ chế chính sách ở các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước trong 5 năm qua với tổng số 18 văn bản QPPL. Các văn bản triển khai thực hiện các quy định mới được ban hành đã cơ bản giải quyết được những vướng mắc, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

anh 3.JPG

Đồng chí Nguyễn Văn Thái –PGĐ Sở TN&MT Hà Nam báo cáo tình hình công tác quản lý đất đai trong thời gian qua

       Công tác quản lý đất đai và đo đạc bản đồ được Sở đặc biệt chú trọng. Công tác Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất được lập, phê duyệt phù hợp với Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, là công cụ quan trọng của công tác quản lý nhà nước đối với đất đai, đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất thực hiện kịp thời, phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần thu hút đầu tư phát triển tư các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh. Trong đó: Giao đất cho 292 tổ chức kinh tế của tỉnh. Từ khi thực hiện Luật Đất đai năm 2013 đến nay (từ tháng 7/2014), Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để đầu với diện tích 507 ha; Cho thuê đất cho 313 tổ chức với diện tích 869 ha; Công tác đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất được quan tâm thực hiện ở cả 3 cấp, đảm bảo các quyền lợi, nghĩa vụ cho người sử dụng đất. Trên địa bàn tỉnh cơ bản đã cấp xong giấy chứng nhận QSD đất cho tất cả các đối tượng sử dụng đất đủ điều kiện.

       Đối với công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp và có nhiều chuyển biến tích cực; các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã tích cực chỉ đạo thực hiện các quy định của Nhà nước về hoạt động khoáng sản và công tác bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản; góp phần ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động khoáng sản trái phép đồng thời giảm thiểu đáng kể tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động khoáng sản; Công tác thẩm định hồ sơ, trình cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp quy hoạch và chỉ đạo của UBND tỉnh. Giấy phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp còn hiệu lực là 97 giấy phép.

       Đối với công tác quản lý tài nguyên nước bước đầu được quan tâm và thực hiện trên cơ sở quy hoạch được duyệt. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh cấp: 116 giấy phép tài nguyên nước. Sở đã trình UBND tỉnh phê duyệt  tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho 55 công trình với tổng số tiền là 15.590.547.238 đồng. Hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt 03 Dự án, Đề án về tài nguyên nước và ứng phó với biến đổi khí hậu. “Điều tra, xác định danh mục nguồn nước cần lập hành lang bảo vệ", “Xây dựng, cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2050", Đề án “Đánh giá khí hậu tỉnh Hà Nam".

       Riêng lĩnh vực môi trường, ngành tiếp tục thực hiện việc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; để giải quyết ô nhiễm môi trường khu vực Tây Đáy, Sở TN&MT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án 2617/ĐA-UBND ngày 04/11/2016 Đề án tổng thể giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực phía Tây sông Đáy địa bàn các huyện Thanh Liêm, Kim Bảng. Sở TNMT theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Đề án và tham mưu UBND tỉnh kiểm điểm 01 năm và sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 2617. Đến nay, vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu vực này đang được kiểm soát, nồng độ bụi có xu hướng giảm dần; Việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh được đặc biệt quan tâm, xử lý: Hiện nay, tổng lượng rác thải phát sinh trên địa bàn tỉnh từ 300-350 tấn/ngày. Tổng lượng thu gom về các nhà máy xử lý khoảng 200-220 tấn/ngày.

Anh 2.jpg

Đồng chí Lại Thị Ngọc Trâm – PCT UBND huyện Thanh Liêm phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc sở, lãnh đạo UBND huyện và phòng TNMT các huyện, thị xã, thành phố đã tập trung thảo luận và đề xuất một số giải pháp nhằm giúp Sở Tài nguyên và Môi trường tháo gỡ khó khăn, tồn tại để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao  những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời chỉ ra một số nhiệm vụ mà ngành cần  tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, để hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra, Sở Tài nguyên và Môi trường cần nâng cao chất lượng xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tập chung cấp giấy chứng nhận QSD đất cho các đối tượng, lưu ý đến việc cấp giấy chứng nhận QSD đất cho cơ sở tôn giáo; các huyện khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch để giải quyết tốt vấn đề đất dịch vụ 7 %; lưu ý quản lý các dự án về đô thị; tăng cường giải quyết đơn thư ngay từ cơ sở. Các địa phương lưu ý trách nhiệm của cấp mình trong việc quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Đồng chí cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc phối hợp giữa ngành với ngành, ngành với cấp trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường; việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ có đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp. Có như vậy, công tác này mới thật sự đạt hiệu quả và bền vững…

Đồng chí Nguyễn Văn Hảo – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã cảm ơn sự đặc biệt quan tâm của Lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố đối với công tác quản lý tài nguyên và môi trường tại địa phương. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, ngành tài nguyên và môi trường tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành. Ngành tài nguyên và môi trường nhất định sẽ đoàn kết, nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc phát triển KT-XH bền vững tại địa phương.​