Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt kết quả thẩm định phương án đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông Hồng của Dự án khai thác cát của Công ty cổ phần đầu tư Tam Hà tại bãi bồi sông Hồng thuộc xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Phê duyệt kết quả thẩm định phương án đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông Hồng của Dự án khai thác cát của Công ty cổ phần đầu tư Tam Hà tại bãi bồi sông Hồng thuộc xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Ngày 05 tháng 2 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 30/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt kết quả thẩm định phương án đánh giá tác động tới lòng, bờ, bãi sông Hồng của Dự án khai thác cát của Công ty cổ phần đầu tư Tam Hà tại bãi bồi sông Hồng thuộc xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhso30.pdf