Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng trạm bơm số 01 xã Ngọc Lũ, huyện ...

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng trạm bơm số 01 xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
Ngày 22 tháng 4 năm 2024, Sở tài nguyên và môi trường ban hành Quyết định số 88/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng trạm bơm số 01 xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam
​Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhso88.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan