Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng đoạn đường kết nối từ đường dọc b...

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng đoạn đường kết nối từ đường dọc bờ Kênh Biên Hoà vào Cụm các trường Mầm non và Tiểu học xã Đinh Xá
Ngày 31 tháng 5 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 121/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Xây dựng đoạn đường kết nối từ đường dọc bờ Kênh Biên Hoà vào Cụm các trường Mầm non và Tiểu học xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhso121.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan