Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Di chuyển hệ thống điện bị ảnh hưởng GPMB ...

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Di chuyển hệ thống điện bị ảnh hưởng GPMB thi công Dự án ĐTXD tuyến đường kết nối từ QL1A với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình bằng nút giao Liêm Sơn đi qua huyện Bình Lục giao với QL21A, QL21B, tuyến đường nối với hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Ninh Bình; kết nối hai khu di tích quốc gia đặc biệt là đền Trần Thương (tỉnh Hà Nam) (Sau đây gọi là dự án) tại xã La Sơn, Tiêu Động, Trung Lương, Bối Cầu, Ngọc Lũ, Hưng Công, huyện Bình Lục
Ngày 25 tháng 3 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 61/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Di chuyển hệ thống điện bị ảnh hưởng GPMB thi công Dự án ĐTXD tuyến đường kết nối từ QL1A với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình bằng nút giao Liêm Sơn đi qua huyện Bình Lục giao với QL21A, QL21B, tuyến đường nối với hai cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Ninh Bình; kết nối hai khu di tích quốc gia đặc biệt là đền Trần Thương (tỉnh Hà Nam) (Sau đây gọi là dự án) tại xã La Sơn, Tiêu Động, Trung Lương, Bối Cầu, Ngọc Lũ, Hưng Công, huyện Bình Lục
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây Quyetdinhso61.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam