Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường ...

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường ĐT.495B với đường ĐH.15 (theo quy hoạch vùng huyện) và Khu công nghiệp Thanh Bình II, huyện Thanh Liêm
Ngày 28 tháng 5 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 120/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường ĐT.495B với đường ĐH.15 (theo quy hoạch vùng huyện) và Khu công nghiệp Thanh Bình II, huyện Thanh Liêm
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhso120.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan