Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường gom dọc QL.38 ...

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường gom dọc QL.38 đoạn phía Bắc Cụm công nghiệp Lê Hồ
Ngày 22 tháng 4 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 87/QĐ-STN&MT về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường gom dọc QL.38 đoạn phía Bắc Cụm công nghiệp Lê Hồ
Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây quyetdinhso87.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan