Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường
Ngày 07 tháng 7 năm 2022, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ban hành Nghị định số 45/2022/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường
Nội dung Nghị định xem chi tiết tại đây NĐ 45_2022_ND-CP_XPHC trong linh vuc bao ve moi truong.pdf
Tin liên quan