Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nam tổ chức tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai gi...

Tin hoạt động  
Ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nam tổ chức tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.
Ngày 29 tháng 9 năm 2022, ngành TN&MT tổ chức hộ nghị sơ kết 9 tháng đầu năm, triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo sở, lãnh đạo các đơn vị và lãnh đạo phòng TN&MT các huyện, thị xã và thành phố. Trong 9 tháng đầu năm 2022, ngành TN&MT đã tích cực triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm. Mặc dù có rất nhiều nhiệm vụ phát sinh nhưng với sự tập trung chỉ đạo của Lãnh đạo Sở và sự nỗ lực của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường và sự phối hợp của các huyện, thị xã và thành phố ngành TN&MT đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực.

Đạt được kết quả trên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã bám sát chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh, của Sở và sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tăng cường sự phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương; tiếp tục áp dụng công nghệ thông tin, tăng cường trách nhiệm trong công tác, chủ động thực hiện nhiệm vụ, nắm bắt địa bàn cơ sở trong lĩnh vực TN&MT; với phương châm hành động quyết liệt để phát huy hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong từng nhiệm vụ của Sở.

Việc xây dựng các đề án trọng tâm UBND tỉnh giao sở đã chủ động, chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng để tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản Quyết định, Chỉ thị để tăng cường công tác quản lý về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

     Công tác quản lý nhà nước về TN&MT tiếp tục chuyển biến tích cực. Công tác quản lý đất đai, đo đạc và bản đồ đã đáp ứng được yêu cầu về sử dụng đất cho đầu tư phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Giảm thiểu tình trạng sử dụng đất đai lãng phí, không đúng mục đích, góp phần tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh. Các địa phương từng bước khắc phục những tồn tại, nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo thẩm quyền; tình trạng lấn chiếm đất đai đã được ngăn chặn, không để xảy ra lấn, chiếm đất đai mới và đã tập trung xử lý kiên quyết các tồn tại cũ.

Công tác quản lý khoáng sản được chú trọng, tăng cường công tác hậu kiểm, kịp thời xử lý các trường hợp khai thác trái phép. Công tác thực thi pháp luật tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh chuyển biến tích cực; từng bước chấm dứt hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước không phép.

Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh được giám sát chặt chẽ; huy động tốt hơn nguồn lực của toàn xã hội trong công tác bảo vệ môi trường; từ đó, hạn chế không để xảy ra điểm nóng kéo dài, ngăn ngừa nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022 tình hình dịch bệnh COVID đỡ phức tạp nhằm nắm bắt việc thực hiện các qui định pháp luật  và kịp thời chấn chỉnh sai phạm về TN&MT sở đã chỉ đạo thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra trực tiếp việc chấp hành các qui định pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong công tác sử dụng và bảo vệ  TN&MT.

Hoạt động giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực TN&MT được Sở chỉ đạo quyết liệt, khắc phục kịp thời các thiếu sót, hạn chế về giải quyết hồ sơ trễ hạn, nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu của tổ chức và công dân.

Hội nghị cũng thảo luận các ý kiến của các đơn vị, phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thị xã và thành phố về những  vướng mắc tồn tại trong công tác quản lý về tài nguyên và môi trường tại địa phương.

10.2.png

​Kết thúc hội nghị Đồng chí Nguyễn Văn Hảo - Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở đã chỉ đạo yêu cầu các đơn vị, cá nhân cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Bộ TN&MT để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch năm và các nhiệm vụ phát sinh; phải đẩy mạnh việc chuyển đổi số trong công tác quản lý và điều hành, xây dựng các cơ sở dữ liệu đất đai, môi trường, khoáng sản, nền tảng bản đồ sở,  đặc biệt là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm đảm bảo yêu cầu thực tiễn của địa phương theo hướng giảm dần thời gian giải quyết các thủ tục về đất đai, môi trường để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của sở tham mưu tăng cường sự phối hợp giữa sở với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các Sở, ban, ngành trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường để đôn đốc, có giải pháp cụ thể với từng địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra; các cá nhân, đơn vị  phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, khẩn trương để hoàn thành các nhiệm vụ chưa thực hiện của năm 2022.​