Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nam tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chuyên môn năm 2023 v...

Tin hoạt động  
Ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nam tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chuyên môn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
Ngày 22 tháng 12 năm 2023, Sở TN&MT tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chuyên môn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đặng Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các đơn vị, trưởng các đoàn thể, đại diện lãnh đạo phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố và toàn thể công chức, viên chức.

Đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 mặc dù gặp nhiều khó khăn khối lượng công việc nhiều, công tác cán bộ có sự luân chuyển, thay đổi Lãnh đạo Sở, đặc biệt là tư tưởng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động ngành TN&MT có lúc  dao động, hoang mang vừa làm vừa lo, sợ sai… song với tinh thần đoàn kết trong nội bộ, sự nỗ lực  của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sự động viên kịp thời của  Ban Lãnh đạo Sở, ngành TN&MT đã vượt qua những khó khăn vất vả, đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ mà Tỉnh ủy - HĐND tỉnh - UBND tỉnh giao, kết quả đã đạt được cụ thể như:

Thực hiện tốt công tác Đảng và nhiệm vụ chức năng quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực được giao. Trong việc thực hiện công tác chuyên môn, đơn vị đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành  cả 8 nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao đảm bảo chất lượng, tiến độ, giải quyết những vấn đề phát sinh tại địa phương. Trong năm Sở tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023, cập nhật danh mục các công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của cả 6 huyện, thành phố, thị xã; Cơ bản hoàn thiện việc lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 – 2025) của tỉnh. Việc đo đạc, bản đồ, kiểm tra, xác nhận sản phẩm trích đo địa chính phục vụ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất được 106 sản phẩm; thẩm định bản đồ địa hình khu vực khai thác khoáng sản được 30 sản phẩm; hoàn thành thực hiện tiểu dự án đo đạc, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nông nghiệp sau dồn đổi ruộng đất đối với 31 xã, phường, thị trấn. Về cấp GCNQSDĐ đã thẩm định, ký 1.177 giấy cho các tổ chức…

Các nguồn tài nguyên đã được quản lý toàn diện, sử dụng hiệu quả, đa mục đích. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan đơn vị theo Nghị Quyết số 17-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 3403/KH-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 2890/KH-STN&MT ngày 21/12/2022 của Sở TN&MT.

Công tác tuyên truyền phố biến pháp luật; ứng dụng chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính; ứng dụng nền tảng Bản đồ số tỉnh Hà Nam; xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai; quản lý khối lượng thu gom, bốc xúc, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; thu nhận dữ liệu quan trắc tự động, liên tục của các nguồn thải lớn… đang dần từng bước triển khai có hiệu quả.

Sở đã thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản.

Hội nghị cũng thảo luận các ý kiến của các đơn vị, phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thị xã và thành phố về những  kết quả đạt được và vướng mắc tồn tại trong công tác quản lý về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

 tongket2.png

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trao Bằng khen của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021-2022

Đánh giá kết quả đã thực hiện được năm 2023 và chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2024, đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực và kết quả đạt được trong năm 2023 của Ngành Tài nguyên và môi trường. Tiếp tục phát huy thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, bám sát nhiệm vụ của Ngành theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra… Với công tác chuyên môn, Ngành cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Xác định vị trí, vai trò tầm quan trọng của Ngành Tài nguyên  và môi trường trong phát triển kinh tế, xã hội để thực hiện đạt hiệu quả cao; Nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực, bản lĩnh của cán bộ công chức trong công việc hàng ngày; Áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; Đề xuất đổi mới về phương pháp làm việc nâng cao chất lượng công vụ; Đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của tỉnh trong lĩnh vực ngành phụ trách; Xử lý hiệu quả môi trường khu, cụm công nghiệp, khu dân cư; Nâng cao trách nhiệm xử lý và phối hợp xử lý các vi phạm về lĩnh vực đất đai, môi trường...

Đồng chí Phạm Chí Thống - Giám đốc Sở đã tiếp thu và báo cáo Lãnh đạo UBND tỉnh. Năm 2024, Sở Tài nguyên và môi trường phấn đấu thực hiện tốt công tác Đảng và nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó, quản lý đất đai, đo đạc bản đồ, quản lý khoáng sản; Bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và quan trắc; công tác thanh tra và các nhiệm vụ khác. Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra, Ngành đã đề ra những giải pháp chủ yếu: Tích cực bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ TN & MT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các nhiệm vụ theo kế hoạch năm và nhiệm vụ phát sinh; tăng cường kiểm tra nội bộ trên cơ sở quy chế cơ quan và nhiệm vụ được giao; Phát huy dân chủ, tính chủ động, sáng tạo của từng cá nhân, tập thể trong thực hiện nhiệm vụ; Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm đảm bảo yêu cầu thực tiễn của địa phương theo hướng giảm dần thời gian giải quyết các thủ tục về đất đai, môi trường để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh; Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các sở, ngành trong công tác quản lý tài nguyên, môi trường… với các nhiệm vụ cụ thể:

tongket3.png

Đồng chí Phạm Chí Thống - Giám đốc Sở trao Giấy khen cho các tập thể đại thành tích năm 2023

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất việc chấp hành pháp luật đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước của các doanh nghiệp và của các địa phương .

Tham mưu UBND tỉnh ban hành mới, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, các Nghị định hướng dẫn thi hành được ban hành theo quy định; tổ chức tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật.

 Đẩy mạnh cải cách hành chính , việc chuyển đổi số trong công tác quản lý và điều hành, xây dựng các cơ sở dữ liệu đất đai, môi trường, khoáng sản, đặc biệt là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm đảm bảo yêu cầu thực tiễn của địa phương theo hướng giảm dần thời gian giải quyết các thủ tục về đất đai, môi trường để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh.

Toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường quyết tâm, chủ động, có giải pháp cụ thể với từng nhiệm vụ, kế hoạch để hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2024. ​