Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai và BVMT đối với dự án ĐTXD Nhà máy sản xuất vải đị...

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai và BVMT đối với dự án ĐTXD Nhà máy sản xuất vải địa kỹ thuật Việt Nam của Công ty cổ phần Vải địa kỹ thuật Việt Nam tại Lô 80, KCN Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Ngày 17 tháng 8 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kết luận thanh tra số 2025/KL-STN&MT về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực đất đai và BVMT đối với dự án ĐTXD Nhà máy sản xuất vải địa kỹ thuật Việt Nam của Công ty cổ phần Vải địa kỹ thuật Việt Nam tại Lô 80, KCN Đồng Văn, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Nội dung kết luận xem chi tiết tại đây ketluanthanhtraso2025.pdf
Tin liên quan