Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về BVMT và Khoáng sản đối với dự án ĐTXD công trình khai thá...

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về BVMT và Khoáng sản đối với dự án ĐTXD công trình khai thác mỏ đá vôi Đồng Ao núi Ông Voi, xã Thanh Thủy, huyện Thanh liêm, tỉnh Hà Nam của Công ty TNHH MTV đá xây dựng Transmeco
Ngày 22 tháng 8 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Kết luận thanh tra số 2063/KL-STN&MT về việc chấp hành các quy định pháp luật về BVMT và Khoáng sản đối với dự án ĐTXD công trình khai thác mỏ đá vôi Đồng Ao núi Ông Voi, xã Thanh Thủy, huyện Thanh liêm, tỉnh Hà Nam của Công ty TNHH MTV đá xây dựng Transmeco
Nộ dung Kết luận thanh tra xem chi tiết tại đây ketluanthanhtraso2063.pdf
Tin liên quan