Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với dự án ĐTXD nhà máy sản xuất, kinh doanh may mặc, điện tử g...

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với dự án ĐTXD nhà máy sản xuất, kinh doanh may mặc, điện tử gia dụng và sản xuất giày tại xã An Nội, huyện Bình Lục của Công ty TNHH giày Ngọc Hồng
Ngày 18 tháng 8 năm 2023, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Kết luận thanh tra số 2027/KL-STN&MT về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với dự án ĐTXD nhà máy sản xuất, kinh doanh may mặc, điện tử gia dụng và sản xuất giày tại xã An Nội, huyện Bình Lục của Công ty TNHH giày Ngọc Hồng
Nội dung Kết luận thanh tra xem chi tiết tại đây ketluanthanhtraso2027.pdf
Tin liên quan