Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023

Tin tức - Sự kiện Tài nguyên nước  
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023
Ngày 20 tháng 1 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2023
Nội dung Kế hoạch xem chi tiết tại đây kehoachtochuccachoatdongngaynuoc.pdf