Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế đa ...

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Kế hoạch tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024
Ngày 27 tháng 5 năm 2024, Sở tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 1266/KH-STN&MT về việc tổ chức các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024
Nội dung Kế hoạch xem chi tiết tại đây kehoachso1266.pdf
Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Tin liên quan