Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng đến Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới 2021

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Hướng đến Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới 2021
Bộ TN&MT đề nghị UBND tỉnh Phú Yên phối hợp tổ chức các hoạt động quốc gia Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6, Ngày Đại dương thế giới 8/6 năm 2021 (Công văn số 1091/BTNMT-TTTNMT ngày 10/3/2021).

Tại sự kiện quốc gia phát động Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam trước đó tại tỉnh Bạc Liêu, Bộ TN&MT, tỉnh Phú Yên đã trao nhận biểu trưng đăng cai tổ chức sự kiện năm 2021 tại tỉnh Phú Yên.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường là sự kiện quốc gia. Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức định kỳ (từ 01/6 – đến 08/6) hằng năm, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6), góp phần lan tỏa, nâng cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng trong các hoạt động bảo vệ môi trường, quản lý, khai thác, sử dụng và phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đã được đề ra tại Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện Luật bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020…

Đồng thời, chuỗi sự kiện năm 2021 có ý nghĩa lớn nhằm thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sớm triển khai, thực hiện các Nghị quyết Đại hội, đặc biệt về nội dung phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ môi trường.

Với lợi thế tiềm năng và thế mạnh về du lịch và dịch vụ biển, nuôi trồng và khai thác hải sản, kinh tế hàng hải, công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển khác, tỉnh Phú Yên trong thời gian qua được đánh giá cao, đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội và công tác bảo vệ môi trường. Thời gian tới, tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ, đề án, thu hút nguồn đầu tư phát triển kinh tế biển.                             ​​


Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường