Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
Thực hiện Nghị Quyết số 671/NQ-UBTVQH 15 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) ngày 04 tháng 01 năm 2023, UBND tỉnh Hà Nam  ban hành  Kế hoạch số 22/KH-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Trong kế hoạch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban ngành tổ chức lấy ý kiến nhân dân và công chức, viên chức.. .

Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị đầu mối chủ trì, tham mưu, tổ chức, tổng hợp kết quả lấy ý kiến tại địa phương báo cáo UBND tỉnh góp ý gửi cơ quan soạn thảo. Để tổng hợp, tiếp thu ý kiến toàn diện của các sở, ngành và UBND cấp huyện sáng ngày 07 tháng 3 năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường (STN&MT) tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Dự và chỉ đạo Hội nghị Lãnh đạo UBND tỉnh có Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Cùng dự và tham gia ý kiến có lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Đảng, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, các hội, đoàn thể, các doanh nghiệp trên địa bàn…

hoithao1.png

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

hoithao2.png

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh ủy viên, phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị Đồng chí Nguyễn Đức Vượng Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Luật Đất đai năm 2013 được ban hành, đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, đặc biệt là công tác quản lý nhà nước về đất đai đã nêu rõ Luật đất đai năm 2013 được ban hành, đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, đặc biệt là công tác quản lý nhà nước về đất đai, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội và hội nhập quốc tế. Luật đất đai 2013 có nhiều tiến bộ so với Luật đất đai 2003, đã tiếp cận và thể hiện đầy đủ vấn đề về tài chính đất đai theo cơ chế thị trường, nhằm đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất, quyền lợi của Nhà nước, chủ đầu tư và đảm bảo ổn định xã hội; đồng thời phù hợp với quá trình thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Tuy nhiên sau gần 09 năm thực hiện Luật đất đai năm 2013 đã bộc lộ những hạn chế, vướng mắc trong điều kiện quyền sử dụng đất trở thành một loại hàng hóa đặc biệt trong nền kinh tế thị trường và do những khiếm khuyết của bản thân Luật nên đã xuất hiện một số bất cập cần sửa đổi. Đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự trên cơ sở thực tiễn quá trình triển khai nhiệm vụ thấy những điểm chưa phù hợp, bất cập của dự thảo đề nghị đưa ra các ý kiến sửa đổi cho phù hợp.

hoithao3.png

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, từ nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các đại biểu đã thảo luận về quyền và trách nhiệm của Nhà nước, công dân đối với đất đai; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; trong đó các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế tập trung góp ý vào những trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp…..

hoithao4.png

Đại diện UBND huyện Thanh Liêm phát biểu, tham gia ý kiến

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố góp ý tập trung vào một số nội dung: Về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất….

Tiếp thu ý kiến của đại biểu tham dự hội nghị, Sở Tài Nguyên và Môi trường sẽ tập hợp đầy đủ, trung thực các ý kiến báo cáo UBND tỉnh gửi cơ quan soạn thảo tham khảo, chỉnh sửa.


Tin liên quan