Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nam từ ngày 29/01/2024 đến 31/01/2024

Tin tức - Sự kiện Thông tin thời tiết Hà Nam  
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nam từ ngày 29/01/2024 đến 31/01/2024

Tháng 01, 02/2024
Dự báo thời tiết

Đêm 29 ngày 30 năm 2024

Ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nhanh, hội tụ gió trên cao hoạt động yếu nên đêm nhiều mây, không mưa, ngày nắng. Gió Đông bắc cấp 2. Trời rét.
     Nhiệt độ từ 14 đến 20 độ C. Độ ẩm trung bình: 88%.
Vùng núi Thanh Liêm- Kim Bảng:
     Nhiệt độ từ 13 đến 19 độ C. Độ ẩm   trung bình: 87%.​

Đêm 30 ngày 31 năm 2024​

​Ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nhanh, hội tụ gió trên cao hoạt động yếu nên đêm nhiều mây không mưa, ngày trời nằng. Gió Đông cấp 2. Đêm và sáng trời rét.
     Nhiệt độ từ 16 đến 23 độ C. Độ ẩm trung bình: 82%.
Vùng núi Thanh Liêm- Kim Bảng:
     Nhiệt độ từ 15 đến 22 độ C. Độ ẩm   trung bình: 83%.

​​Đêm 31/1 ngày 01/02  năm 2024
​Ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nhanh, hội tụ gió trên cao hoạt động yếu nên đêm nhiều mây, không mưa trời rét, ngày nắng. Gió Đông cấp 2.
     Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ C. Độ ẩm trung bình: 86%.
Vùng núi Thanh Liêm- Kim Bảng:
     Nhiệt độ từ 18 đến 24 độ C. Độ ẩm   trung bình: 84%