Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nam từ ngày 26/01/2024 - 29/01/2024

Tin tức - Sự kiện Thông tin thời tiết Hà Nam  
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nam từ ngày 26/01/2024 - 29/01/2024

Đêm 26 ngày 27 năm 2024

Ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh suy yếu chậm nên trời nhiều mây, không mưa. Gió Bắc đến Tây bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét hại.

Nhiệt độ từ 11 đến 14 độ C. Độ ẩm trung bình: 72%.

Vùng núi Thanh Liêm- Kim Bảng:

Nhiệt độ từ 10 đến 14 độ C. Độ ẩm trung bình: 73%.

Đêm 27 ngày 28 năm 2024

Ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp dòng xiết gió tây trên cao nên trời nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét hại.

Nhiệt độ từ 11 đến 14 độ C. Độ ẩm trung bình: 89%.

Vùng núi Thanh Liêm- Kim Bảng:

Nhiệt độ từ 10 đến 14 độ C. Độ ẩm trung bình: 90%.

Đêm 28 ngày 29 năm 2024

Ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu chậm kết hợp dòng xiết gió tây trên cao nên trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ, sau không mưa. Gió Đông bắc

cấp 2, cấp 3. Trời rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ từ 12 đến 15 độ C. Độ ẩm trung bình: 88%.

Vùng núi Thanh Liêm- Kim Bảng:

Nhiệt độ từ 11 đến 14 độ C. Độ ẩm trung bình: 89%.