Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố báo cáo Mô hình kinh doanh tuần hoàn

Tin hoạt động  
Công bố báo cáo Mô hình kinh doanh tuần hoàn
Trong khuôn khổ hợp tác với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo “Mô hình kinh doanh tuần hoàn: Kinh nghiệm quốc tế và áp dụng tại Việt Nam”.

Theo khảo sát trong báo cáo, đặc trưng chủ yếu của kinh tế, kinh doanh tuần hoàn chính là duy trì liên tục nhiên liệu, vật liệu và sản phẩm với vị trí hữu ích, sử dụng chất thải để tạo ra các nguồn nhiên liệu mới. Đây chính là mô hình đảm bảo cho sự phát triển bền vững với vai trò khuyến khích các công ty giới thiệu về công nghệ đột phá cho các mô hình kinh doanh mới, đặc biệt cho công nghệ tái chế. Đồng thời giúp tạo ra các sản phẩm có chức năng hữu dụng hơn, chi phí thấp hơn.

Trong tương lai mô hình này cần được nhân rộng, sẽ góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, cam kết COP26 và biến đổi khí hậu. Việc phát triển mô hình kinh doanh tuần hoàn sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc đổi mới sáng tạo, sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Đề cập đến vấn đề rào cản đối với phát triển kinh doanh tuần hoàn, báo cáo đã đề cập 13 yếu tố chính, trong đó, thiếu nguồn lực về tài chính, khung phạt luật chưa đầy đủ là 2 nội dung gây lên những khó khăn rất lớn trong việc áp dụng mô hình này.

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, bên cạnh những khó khăn chung thì vấn đề lợi ích khi áp dụng kinh doanh tuần hoàn cũng đem lại nhiều thách thức cho doanh nghiệp. Cụ thể do chi phí đầu tư cao, rủi ro cũng như lợi nhuận ban đầu khi thực hiện mô hình.

Báo cáo cũng đưa ra các kiến nghị giúp giải quyết các rào cản trên, theo đó, cần phải hoàn thiện đồng bộ và đầy đủ khung pháp luật về chính sách liên quan đến kinh doanh tuần hoàn nhằm đưa ra các chính sách rõ ràng để khuyến khích, hỗ trợ phát triển; cụ thể hóa các mục tiêu về kinh doanh tuần hoàn trong các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội.

Các giải pháp cần được nghiên cứu, thực hiện hiệu quả thông qua việc xây dựng các quy định, chính sách dựa trên các quy định hiện có. Song song với đó, cần tăng cường sự tham gia của các tổ chức trong và ngoài nước về vấn đề nguồn lực và hỗ trợ hướng dẫn các doanh nghiệp Việt Nam trong áp dụng mô hình kinh doanh tuần hoàn.

​ 


Theo Bộ tài nguyên và Môi trường