Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Chỉ thị tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 21 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Nội dung Chỉ thị xem chi tiết tại đây03.CT_0001.pdf
Tin liên quan