Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải công suất 2500 m3 / ngày đêm thành phố Phủ Lý

Danh sách các dự án Đã hoàn tất  
Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trạm xử lý nước thải công suất 2500 m3 / ngày đêm thành phố Phủ Lý

Click vào đây để xem chi tiết

Trung tâm CNTT