Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam

Giới thiệu chung Danh bạ thư điện tử  
Thông tin các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
TTHọ và tênChức vụĐiện ThoạiDi động       Địa chỉ Email
 LÃNH ĐẠO SỞ    
1Nguyễn Văn Hảo
Giám Đốc Sở 3852 573
0989136797nguyenvanhao.tn@hanam.gov.vn
2Nguyễn Văn Thái
P. Giám đốc Sở
0972083388
nguyenvanthai.tn@hanam.gov.vn
3
 Hoàng Văn Long
P. Giám đốc Sở 
0913398490
hoangvanlong.tn@hanam.gov.vn
AĐƠN VỊ QLNN    
IVăn phòng Sở0226.852.573  
1Trần Thị MaiChánh VP Sở38546250983506926tranthimai.tn@hanam.gov.vn
2Đinh Thị Ngọc
Phó Chánh VP Sở 
dinhthingoc.tn@hanam.gov.vn
3Nguyễn T.X PhươngVăn Thư38546250983610629nguyenthixuanphuong@hanam.gov.vn
4Nguyễn Thị ThanhKế toán  nguyenthithanh.tn@hanam.gov.vn
5Nguyễn Văn QuangQuản trị mạng  nguyenvanquang.tn@hanam.gov.vn
6Phạm Cao ĐăngCán bộ  phamcaodang@hanam.gov.vn
7Nguyễn Trung ThànhCán bộ  nguyentrungthanh@hanam.gov.vn
8Trần Văn Thanh
Cán bộ  tranvanthanh@hanam.gov.vn
IIPhòng KH-TC0226.854.773  

1Nguyễn Văn CươngTrưởng phòng 38547730989.234.727nguyenvancuong@hanam.gov.vn
2Phạm Ngọc ThạchPhó Trưởng phòng 0977315368phamngocthach@hanam.gov.vn
3Trần Thị Lệ Thủy
cán bộ 
tranthilethuy@hanam.gov.vn
4Nguyễn Thành Namcán bộ  nguyenthanhnam.tn@hanam.gov.vn
IIIPh. ĐĐBĐ và Viễn thám   
1Vũ Quang Nhữ
Phó Trưởng phòng
 0914996999
vuquanghu@hanam.gov.vn
2Đoàn Đức Thuận
Cán bộ
 0986061496
doanducthuan@hanam.gov.vn  
IVPhòng Khoáng Sản 0226.840.329  
1Hà SơnTrưởng phòng 0913357297hason@hanam.gov.vn
2Trương Văn HàP.Trưởng phòng  truongvanha@hanam.gov.vn
3Đinh Viết HùngCán bộ  dinhviethung@hanam.gov.vn
4Đỗ Đình ThắngCán bộ  dodinhthang@hanam.gov.vn
VPh.TNN, KTTV và BĐKH    
1 Đặng Thị Thu HiềnTrưởng phòng 0912160000dangthithuhien@hanam.gov.vn
2Lê Thị Thu HàCán bộ  lethithuha@hanam.gov.vn
VIPhòng Pháp Chế   
1Lê Văn NinhTrưởng phòng38546240982273088levanninh@hanam.gov.vn
2Lê Quý TuấnChuyên Viên3841947 lequytuan@hanam.gov.vn
VIIPhòng Thanh Tra0226.852.571  
1Lại Văn Minh Chánh Thanh tra3852571 0915038288laivanminh@hanam.gov.vn
2Hoàng Chiến Thắng P. Chánh thanh tra38525710912842197hoangchienthang@hanam.gov.vn
3Ngô Duy HùngP. Chánh thanh tra  ngoduyhung@hanam.gov.vn
4An Thanh TùngCán bộ  anthanhtung@hanam.gov.vn
5Nguyễn Thị Ng.DiễmCán bộ  nguyenthingocdiem@hanam.gov.vn
6Ngô Thị Thu Hà   ngothithuha@hanam.gov.vn
VIIIChi cục Quản lý đất đai0226.854.624  

1Nguyễn Thị Hường
P.Chi cục trưởng3854624
0982536538
 nguyenthihuonga@hanam.gov.vn
2Trịnh Ngọc SinhP. Chi cục trưởng 0988762964trinhngocsinh@hanam.gov.vn
3
Đỗ Thị Trang
Chuyên Viên


dothitrang@hanam.gov.vn
4Nguyễn Ngọc ThanhChuyên Viên38546240988473295nguyenngocthanh@hanam.gov.vn
5Trương Duy BìnhChuyên Viên38546240915612727truongduybinh@hanam.gov.vn
6Nguyễn Thị NhiChuyên viên  nguyenthinhi@hanam.gov.vn
7Nguyễn Tuấn BìnhCán bộ  nguyentuanbinh@hanam.gov.vn
8Nguyễn Thị Phương Thảo
Cán bộ  nguyenthiphuongthao@hanam.gov.vn
IXChi cục BVMT0226.840.328  
1Lê Văn HưngChi cục trưởng35077950912.194.099levanhung.tnmt@hanam.gov.vn
2Lê Anh Quang
P. chi cục trưởng
0943452266
tran xuandoan@hanam.gov.vn
Phan Thị Lan Hương Trường phòng Tổng hợp
  phanthilanhuong@hanam.gov.vn
4Nguyễn Đình Quynh Trường phòng KSON
  nguyendinhquynh@hanam.gov.vn
5Nguyễn T. Hà Thái Cán bộ
  nguyenthihathai@hanam.gov.vn
6Nguyễn Thị Hường Cán bộ
  nguyenthihuongb@hanam.gov.vn
7Bùi Ngọc Hà Cán bộ
  buingocha@hanam.gov.vn
8Vũ Văn Sơn Cán bộ
  vuvanson@hanam.gov.vn
9Trương Lan Anh Kế toán
  truonglananh@hanam.gov.vn
10Lê Thị Thu Hòa
 Cán bộ
  lethithuhoa@hanam.gov.vn
BĐV SỰ NGHIỆP    
ITrung Tâm CNTT                  02263.842.327   ttcntt.tn@hanam.gov.vn
1Đỗ Xuân ThiệmGiám đốc3.842.3270988755439Doxuanthiem@hanam.gov.vn
2Nguyễn Hữu CầnP.Giám Đốc38520530912361116nguyenhuucan@hanam.gov.vn
3Nguyễn Minh HồngKế toán  nguyenminhhong@hanam.gov.vn
4Chu Thị HanhCán bộ  chuthihanh@hanam.gov.vn
5Lê Hữu Trường
Trưởng phòng
Công nghệ-Nghiệp Vụ
 
0983.193.207
lehuutruong@hanam.gov.vn
 
6Phạm Đức Thủy
Cán bộ  phamducthuy@hanam.gov.vn
7Vũ Thị HồngPhó Trưởng phòng
Lưu trữ - Thông tin
  vuthihong@hanam.gov.vn
8Vũ Thị Tố NữCán bộ  vuthitonu@hanam.gov.vn
9Nguyễn Thị HuyềnCán bộ  nguyenthihuyen@hanam.gov.vn
IITrung Tâm KT TN&MT0226.852.053  

1Phạm Quốc TuệGiám đốc38519700913345700phamquoctue@hanam.gov.vn
2Cao Quốc Tới
Cán bộ

 caoquoctoi@hanam.gov.vn
3Phạm Ngọc Báu
Cán bộ
  phamngocbau@hanam.gov.vn
4Phạm Văn Thành
Cán bộ  phamvanthanh@hanam.gov.vn
5Đỗ Phương Thảo
Cán bộ
  dophuongthao@hanam.gov.vn


IIITT Quan trắc TN&MT   
1Trịnh T.Thanh HuyềnGiám Đốc 0943.231.568
trinhthithanhhuyen@hanam.gov.vn
2Nguyễn Tiến DũngP. Giám Đốc3840.240988762957nguyentiendung.tn@hanam.gov.vn
3Vũ Hồng XiêmCán Bộ3241.42 hongxiem_vn@yahoo.com
4Đỗ Thị BìnhCán Bộ  dothibinh@hanam.gov.vn
5Lương T.Mai PhươngCán Bộ  luongthimaiphuong@hanam.gov.vn
6Lê Anh QuangCán Bộ  leanhquang@hanam.gov.vn
7Tạ Thị LươngCán Bộ  tathiluong@hanam.gov.vn
8Ngô Minh PhươngCán Bộ  ngominhphuong@hanam.gov.vn
9Nguyễn Xuân MạnhCán Bộ  nguyenxuanmanh@hanam.gov.vn
10Trần Thị Bích NgọcCán Bộ  tranthibichngoc@hanam.gov.vn
11Lê Văn DầnCán Bộ  levandan@hanam.gov.vn
IVVP Đăng ký đất đai0226.856.319  
1Vũ Quang HuyGiám đốc 0989746016
vuquanghuy@hanam.gov.vn
2Nguyễn Văn Tường
P. Giám đốc 
nguyenvantuong@hanam.gov.vn
3Nguyễn Khánh Hà
Kế toán
 
0986665550
nguyenkhanhha@hanam.gov.vn
4Nguyễn Thành Đô
PGĐ VP chi nhánh Duy Tiên
 

nguyenthanhdo@hanam.gov.vn
5Lê Đình KhoaCán Bộ  ledinhkhoa@hanam.gov.vn
6Đinh Thị H. PhươngCán Bộ  dinhthihongphuong@hanam.gov.vn
7Dương Văn KhánhGiám đốc VP chi nhánh Kim Bảng  duongvankhanh@hanam.gov.vn
8Trần Đăng TuấnCán Bộ  trandangtuan@hanam.gov.vn
 V Trung tâm PTQĐ    
1 Nguyễn Văn HùngGiám đốc 0914865377nguyenvanhung@hanam.gov.vn
2Phạm Văn SơnPhó giám đốc 0982731660phamvanson@hanam.gov.vn
3Nguyễn Anh TuấnCán bộ  nguyenanhtuan@hanam.gov.vn
4Nguyễn Thùy DungCán bộ  nguyenthuydung@hanam.gov.vn
5Nguyễn Thị HoaCán bộ  nguyenthihoa@hanam.gov.vn
6Nguyễn Thùy DungCán bộ  nguyenthuydung@hanam.gov.vn
7
Hà Thị Thanh YếnCán bộ
  hathithanhyen@hanam.gov.vn