Skip Ribbon Commands
Skip to main content

2021-2025, Hà Nội kiên quyết di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
2021-2025, Hà Nội kiên quyết di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường
Đến thời điểm hiện tại, thành phố Hà Nội đã xây dựng và hoàn thành Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2025 và định hướng đến năm 2045; Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 làm cơ sở để tập trung nguồn lực, dành quỹ đất phát triển nhà ở đạt chỉ tiêu phát triển nhà ở đề ra, ưu tiên phát triển nhà ở xã hội.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong, giai đoạn 2021 - 2025, thành phố sẽ đẩy mạnh phát triển nhà ở và khu đô thị theo dự án. Sử dụng nguồn tiền thu được từ giá trị quỹ đất 20 - 25% trong các khu đô thị, khu nhà ở để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho thuê, thuê mua, trong đó ưu tiên phát triển nhà ở phục vụ công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu vực dự án.

Ngoài ra, cũng trong giai đoạn này, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương về cải tạo, xây dựng mới các khu chung cư cũ xuống cấp, nguy hiểm, hết niên hạn sử dụng thành các khu đô thị văn minh, hiện đại. Di dời các cơ sở sản xuất, nhà máy gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực nội thành theo kế hoạch…​


Theo Bộ tài nguyên và Môi trường