Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Quản lý đất đai Hủy - Thu hồi GCNQSDĐ  
11/05/2021
Ngày 07 tháng 5 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 102/QĐ-STN&MT về việc hủy và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Văn Điệp và bà Lê Thị Chung, hộ khẩu thường trú tại Phố Đông Hòa, thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên (nay là tổ dân phố số 4, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên), tỉnh Hà Na
15/04/2021
Ngày 07 tháng 4 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 88/QĐ-STN&MT về việc hủy và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Văn Tiến và bà Nguyễn Thị Vân, địa chỉ thường trú xóm 15 (nay là thôn Hồng Sơn), xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
15/04/2021
Ngày 15 tháng 4 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 92/QĐ-STN&MT về việc hủy và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Lê Thị Hoa và ông Nguyễn Văn Giáp, hộ khẩu thường trú tổ dân phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
11/03/2021
Ngày 05 tháng 3 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 73/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Nguyễn Thị Vân, hộ khẩu thường trú tại thôn 6 xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
04/03/2021
Ngày 26 tháng 2 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 64/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Quốc Việt, hộ khẩu thường trú: SN 04 - LK10 - Tổng cục V - BCA - Yên Xá - Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội
25/02/2021
Ngày 24 tháng 2 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Quyết định số 62/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ ông Nguyễn Thế Minh, hộ khẩu thường trú tại xóm Vực Vòng, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên (nay là TDP Vực Vòng, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên) và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phạm Công Huy, hộ khẩu thường trú tại TDP Vực Vòng, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
25/02/2021
Ngày 23 tháng 2 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có Quyết định số 61/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Trần Hữu Cẩm, hộ khẩu thường trú tại 34 Phạm Ngọc Nhị, phố Phạm Văn Đồng, thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên (nay là đường Phạm Ngọc Nhị, tổ dân phố Phạm Văn Đồng, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên), tỉnh Hà Nam.
26/01/2021
Ngày 21 tháng 1 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có Quyết định số 15/QĐ-STN&MT về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở tài sản khác gắn liền với đất của hộ bà Nguyễn Thị Dung HKTT: TDP. Đồi Ngang, TT. Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
27/12/2020
Ngày 25 tháng 12 năm 2020, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có Quyết định số 428/QĐ-STN&MT về việc huỷ và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ bà Phạm Thị Phấn Hộ khẩu TT: Thôn 3, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
27/12/2020
Ngày 21 tháng 12 năm 2020, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có quyết định số 415/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Trần Như Phát, hộ khẩu thường trú tại đội 12 (nay là đội 1), xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.
24/11/2020
Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Hà Nam có Quyết định số 368/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Đức Toanh, hộ khẩu thường trú tại tổ 6, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Thửa đất số 16, tờ bản đồ số: PL1; Địa chỉ thửa đất: Hồng Phú, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
24/11/2020
Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có Quyết định số 367/QĐ-STN&MT về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Đức Toanh, hộ khẩu thường trú tại tổ 6, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
19/10/2020
Ngày 12 tháng 10 năm 2020, Sở tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 327/QĐ-STN&MT về việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Nguyễn Tiến Lập, HKTT tại thôn Đông Ngoại, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên (nay là TDP Đông Ngoại, phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên), tỉnh Hà Nam.
08/10/2020
Ngày 08 tháng 10 năm 2020, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có Quyết định số 320/QĐ-STN&MT về việc hủy GCN.QSD đất của hộ bà Trần Thị Hẫn thường trú tại Thôn Thận Y, xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
123
Previous Page 1-15 Next Page