Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền phổ biến  
15/04/2021
Ngày 29 tháng 3 năm 2021, Tỉnh uỷ Hà Nam ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU về đẩy mạnh thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Hà nam
15/04/2021
Ngày 15 tháng 4 năm 2021, Sở thông tin và truyền thông có ban hành công văn số 333/STTTT-BCVTCNTT veviệc tuyên truyền, thúc đẩy sử dụng ứng dụng i-Speed đo kiểm chất lượng Internet Việt Nam
29/03/2021
Ngày 26 tháng 3 năm 2021 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam có ban hành kế hoạch số 724/KH-UBND về việc tuyên truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
18/03/2021
Ngày 17 tháng 3 năm 2021, Sở Thông tin và truyền thông có ban hành Kế hoạch số 230/KH-STTTT về việc tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021
18/03/2021
Ngày 17 tháng 3 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành kế hoạch số 402/KH-STN&MT về việc tập huấn, phổ biến, tuyên truyền các Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
18/03/2021
Ngày 17 tháng 3 năm 2021, Sở thông tin và tuyền thông có ban hành kế hoạch số 231/KH-STTTT về việc
25/02/2021
Ngày 04 tháng 2 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có công văn số 236/STN&MT-VP về việc tuyên truyền đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone
21/12/2020
Trong thời gian qua, Bộ TN&MT đã quan tâm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp về pháp luật TN&MT.
15/10/2020
Hồi 13 giờ ngày 15/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 600km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8
08/10/2020
Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với Biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2015-2020.
24/09/2020
Hôm nay, ngày 24 tháng 9 năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Giao lưu trực tuyến trên Internet năm 2020.
05/12/2016
Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Xác định được việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ quan sẽ là động lực quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã đặc biệt chú trọng thực hiện các nội dung, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan cũng như trong các nhiệm vụ liên quan. Xem tiếp
09/06/2016
Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016, các đơn vị thuộc Sở đã tập trung, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Trong 6 tháng đầu năm 2016, các nhiệm vụ trọng tâm được chú trọng tổ chức thực hiện như việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2016-2020 cấp tỉnh, huyện; hoàn thiện các chỉ thị của UBND tỉnh chỉ đạo các nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn này về lĩnh vực khoáng sản, môi trường; tập trung xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật như Quy định điều chỉnh một phần nội dung về giá đất ở tại Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Hà Nam về việc ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh, Quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản.
17/07/2014
Công tác cải cách hành chính luôn được Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam quan tâm, chỉ đạo, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Xem tiếp
12
Previous Page 1-15 Next Page