Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Trung tâ...

Tin tức - Sự kiện Môi trường  
Về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam tại xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng
Ngày 01 tháng 8 năm 2022, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành Công văn số 905/BQLDA-KTTĐ về việc lấy ý kiến tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam tại xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng
Nội dung Công văn xem chi tiết tại đây congvanso905.pdf