Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc công khai quy trình giải quyết nội bộ TTHC thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

Tin tức - Sự kiện Thủ tục hành chính và Dịch vụ Công  
Về việc công khai quy trình giải quyết nội bộ TTHC thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Ngày 23 tháng 7 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường có ban hành Công văn số 1224/STN&MT-VP về việc công khai quy trình giải quyết nội bộ TTHC thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Nội dung Công văn xem chi tiết congvanso1224 vecongbothuthuchanhchinh.pdf
Nội dung Quy trình giải quyết nội bộ thủ tục hành chính xem chi tiết Quy trình giải quyết nội bộ thủ tục hành chính CHUẠN (1).pdf