Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc công bố công khai khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện Địa chất - Khoáng sản  
Về việc công bố công khai khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 04 tháng 5 năm 2022, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Công văn số 760/STN&MT-KS về việc công bố công khai khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Nội dung Công văn xem chi tiết tại đây congvanso760.pdf