Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tình hình chất lượng nước sạch phục vụ sinh hoạt của Công ty CP nước sạch Hà Nam và các biện pháp tăng cường công tác...

Tin tức - Sự kiện Tài nguyên nước  
Tình hình chất lượng nước sạch phục vụ sinh hoạt của Công ty CP nước sạch Hà Nam và các biện pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng nước sạch
Ngày 29 tháng 3 năm 2021, Sở xây dựng tỉnh Hà Nam  có ban hành Công văn số 573/SXD-PTĐT về  tình hình chất lượng nước sạch phục vụ sinh hoạt của Công ty CP nước sạch Hà Nam và các biện pháp tăng cường công tác quản lý chất lượng nước sạch
Nội dung Công văn xem chi tiết tại đây