Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân tại sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện Thủ tục hành chính và Dịch vụ Công  
Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân tại sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam
Ngày 12 tháng 5 năm 2021, Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam có ban hành Thông báo số 711/TB-STN&MT về việc tạm dừng tiếp công dân tại sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam.
Nội dung Thông báo xem chi tiết thong bao so 711.pdf