Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về tình hình ô nhiễm nước sông Nhuệ (đợt 11)

Thanh tra - Kiểm tra  
Thông báo về tình hình ô nhiễm nước sông Nhuệ (đợt 11)
Hiện nay nước thải từ Hà Nội đang đổ về sông Nhuệ. Lúc 9h00 ngày 03/9/2020 nước tại cống Nhật Tựu –sông Nhuệ màu đen, mùi hôi. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường - Sở TN & MT Hà Nam đã lấy và phân tích mẫu nước tại vị trí trên, nồng độ các chất ô nhiễm như sau có:

- Nồng độ Amoni là 9,79 mg/L-N, vượt 32,63 lần; ôxy hoà tan là 0,75 mg/L, nhỏ hơn 6,67 lần giới hạn cho phép theo QCVN 08- MT:2015/BTNMT cột A2  (nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp).

Nước sông đã bị ô nhiễm báo động cấp 2 theo quy định bảo vệ môi trường của UBND tỉnh.

 Theo thông báo của Trạm Quản lý công trình Nhật Tựu thì cống Nhật Tựu tiếp tục đóng trong thời gian tới. Do đó nước sông Nhuệ tiếp tục bị ô nhiễm và có thể ảnh hưởng đến sông Duy Tiên.

Để hạn chế thiệt hại cho nhân dân, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đề nghị:

       - UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời thông báo cho các xã, phường, thị trấn ven sông Đáy, sông Duy Tiên có biện pháp phòng ngừa để hạn chế thiệt hại về nguồn lợi thuỷ sản;

       - Chi cục Thủy lợi Hà Nam xem xét để bố trí lịch cấp nước cho sản xuất nông nghiệp;

       - Công ty CP Nước sạch Hà Nam bố trí trực theo dõi bơm nước, đảm bảo nước phục vụ sinh hoạt của nhân dân;

       - Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam thông báo để nhân dân trong khu vực sử dụng tiết kiệm nước sạch, có biện pháp bảo vệ các loài thuỷ sản nuôi trên sông./. ​