Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Dự án Khu nhà ở kết hợp trung tâm thương mại tổng hợp tại phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý

Tin tức - Sự kiện Quản lý đất đai  
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Dự án Khu nhà ở kết hợp trung tâm thương mại tổng hợp tại phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý
Ngày 13 tháng 7 năm 2023. Trung tâm Thông tin Dữ liệu và Phát triển quỹ đất có ra Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thuộc Dự án Khu nhà ở kết hợp trung tâm thương mại tổng hợp tại phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý
Nội dung Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Dự án Khu nhà ở kết hợp trung tâm thương mại tổng hợp tại phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý​​ xem chi tiết tại đây thongbaoketqualuachontochucdaugia.pdf
Tin liên quan