Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thanh sở Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc Công ty TNHH SAVINA Hà Nam thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chí...

Thanh tra - Kiểm tra  
Thanh sở Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc Công ty TNHH SAVINA Hà Nam thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Lần 1)
Ngày 14/9/2020, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 20/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty TNHH SAVINA Hà Nam​
Ngày 25/9/2020, Chánh Thanh đã đã Đôn đốc việc thực hiện Quyết định xử phạt hành chính (lần 1)
Chi tiết văn bản số 60/TTr:  xin tải tại đây!
Tin liên quan