Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham vấn cộng đồng Dự án: “Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành QL.21, địa điểm huyện Kim Bảng (Đoạn từ đường ĐH.05 huyện Kim Bảng đến nút giao đường T3 với QL.21)”.

Thông tin Tham vấn Cộng đồng  
Tham vấn cộng đồng Dự án: “Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành QL.21, địa điểm huyện Kim Bảng (Đoạn từ đường ĐH.05 huyện Kim Bảng đến nút giao đường T3 với QL.21)”.
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Hà Nam lấy ý kiến tham vấn cộng đồng  trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng đường gom dọc tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh, địa phận tỉnh Hà Nam”. Cụ thể như sau:

Thông tin chung về dự án:

 1. Chủ đầu tư

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Hà Nam

 2. Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ trụ sở chính              : Mạc Đĩnh Chi, phường Quang Trung, TP Phủ Lý

Điện thoại                            : 02263589539

Đại diện                               : Ông Đỗ Văn Thuận

Chức vụ                               : Giám đốc

3. Tên dự án

 “Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành QL.21, địa điểm huyện Kim Bảng (Đoạn từ đường ĐH.05 huyện Kim Bảng đến nút giao đường T3 với QL.21)".

 4. Địa điểm thực hiện dự án

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành QL.21, địa điểm huyện Kim Bảng (Đoạn từ đường ĐH.05 huyện Kim Bảng đến nút giao đường T3 với QL.21) được thực hiện tại thị trấn Ba Sao và xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

Phạm vi nghiên cứu của Dự án:

Điểm đầu: Km0+000 (tương đương lý trình khoảng Km100+400-QL.21) thuộc địa phận thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng.

Điểm cuối: Km4+200 - nút giao đường T3 với QL.21 (tương đương lý trìnhKm104+550-QL.21) thuộc địa phận xã Khả Phong, huyện Kim Bảng.

Chiều dài tuyến khoảng 4,20 Km.

5. Sơ đồ vị trí dự án:​

3. Vị trí Dự án.jpg

* Sơ đồ vị trí dự án xem chi tiết xem tại đây 3. Vị trí Dự án.pdf

  *  Nội dung chi tiết báo cáo tác động môi trường dự án xem tại đây ​​2. Tóm tắt tham vấn điện tử_đường song hành QL.21.pdf

6. Thời gian và địa điểm tiếp nhận ý kiến tham vấn

 a) Nơi tiếp nhận ý kiến tham vấn: Trong quá trình triển khai dự án, người dân gửi ý kiến đóng góp theo hình thức bằng văn bản về Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Hà Nam số 187 Quy Lưu, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam - ĐT 0942782612 (Mr Hường) * Sơ đồ vị trí dự án xem chi tiết tại đây a