Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham vấn cộng đồng Dự án: “Đầu tư xây dựng Nhà lớp học 6 phòng ( Đơn nguyên 1) và các hạng mục phụ trợ Trường mầm non...

Thông tin Tham vấn Cộng đồng  
Tham vấn cộng đồng Dự án: “Đầu tư xây dựng Nhà lớp học 6 phòng ( Đơn nguyên 1) và các hạng mục phụ trợ Trường mầm non trung tâm xã Thụy Lôi (Giai đoạn 1) huyện Kim Bảng”
Ủy ban nhân dân xã Thụy Lôi lấy ý kiến tham vấn cộng đồng  trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng Nhà lớp học 6 phòng ( Đơn nguyên 1) và các hạng mục phụ trợ Trường mầm non trung tâm xã Thụy Lôi ( Giai đoạn 1) huyện Kim Bảng”.Cụ thể như sau:

Thông tin chung về dự án:

1. Chủ đầu tư:

Tên nhà đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân xã Thụy Lôi

2. Địa chỉ liên hệ:

Địa chỉ: Xã Thụy Lôi huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

Vị trí thực hiện dự án: Xã Thụy Lôi huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam

3. Tên dự án

Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà lớp học 6 phòng ( Đơn nguyên 1) và các hạng mục phụ trợ Trường mầm non trung tâm xã Thụy Lôi ( Giai đoạn 1) huyện Kim Bảng"

 4. Địa điểm dự án

Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà lớp học 6 phòng ( Đơn nguyên 1) và các hạng mục phụ trợ Trường mầm non trung tâm xã Thụy Lôi ( Giai đoạn 1) huyện Kim Bảng" được thực hiện tại xã Thụy Lôi huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam có ranh giới tiếp giáp cụ thể như sau:

Phía Bắc: Giáp ruộng lúa;

Phía Nam: Giáp ruộng lúa ;

Phía Đông: Giáp đường giao thông và ruộng lúa

Phía Tây: Giáp ruộng lúa

5. Sơ đồ vị trí dự án:

du_an_2-Model-000.jpg

* Sơ đồ vị trí dự án xem chi tiết tại đâydu_an_2-Model-000.pdf

*  Nội dung chi tiết báo cáo tác động môi trường dự án xem tại đây Báo cáo tóm tắt DTM.pdf

6. Thời gian và địa điểm tiếp nhận ý kiến tham vấn

 a) Nơi tiếp nhận ý kiến tham vấn: Trong quá trình triển khai dự án, người dân gửi ý kiến đóng góp theo hình thức bằng văn bản về Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Hà Nam số 187 Quy Lưu, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam - ĐT 0942782612 (Mr Hường) 

 b) Thời gian tiếp nhận tham vấn: 15 ngày , kể từ ngày đăng tải thông tin nêu trên.


Tin liên quan