Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham vấn cộng đồng Dự án: “Đầu tư xây dựng đường gom dọc tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh, địa phận tỉn...

Thông tin Tham vấn Cộng đồng  
Tham vấn cộng đồng Dự án: “Đầu tư xây dựng đường gom dọc tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh, địa phận tỉnh Hà Nam”.
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Hà Nam lấy ý kiến tham vấn cộng đồng  trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của Dự án: “Đầu tư xây dựng đường gom dọc tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh, địa phận tỉnh Hà Nam”. Cụ thể như sau:

Thông tin chung về dự án:

 1. Chủ đầu tư

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Hà Nam

 2. Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ trụ sở chính              : Mạc Đĩnh Chi, phường Quang Trung, TP Phủ Lý

Điện thoại                            : 02263589539

Đại diện                               : Ông Đỗ Văn Thuận

Chức vụ                               : Giám đốc

3. Tên dự án

“Đầu tư xây dựng đường gom dọc tuyến đường sắt Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh, địa phận tỉnh Hà Nam".

 4. Địa điểm thực hiện dự án

Vị trí dự án thuộc địa phận các xã Liêm Tiết, xã Liêm Cần, thành phố Phủ Lý; xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm; xã Đồn Xá, xã Trung Lương, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục.

5. Sơ đồ vị trí dự án:

vi tri duong gom.jpg

  *  Nội dung chi tiết báo cáo tác động môi trường dự án xem tại đây Tham vấn điện tử DA đường gom đường sắt.pdf

6. Thời gian và địa điểm tiếp nhận ý kiến tham vấn

 a) Nơi tiếp nhận ý kiến tham vấn: Trong quá trình triển khai dự án, người dân gửi ý kiến đóng góp theo hình thức bằng văn bản về Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Hà Nam 


Tin liên quan